Studentersangforeningen i Bergen. Bergen akademiske mannskor

Vår adresse:
Kalfarveien 34 A
5018 BERGEN
Studentersangforeningen i Bergen er Universitetet i Bergens offisielle representasjonskor og en naturlig del av det akademiske miljøet i Bergens kulturelle profil.

Vi opptrer ved jevne mellomrom på UiBs arrangementer og kaster glans over fester, seminarer og selvfølgelig den høytidelige årsfest og doktorpromosjon i Grieghallen ved starten av hvert høstsemester.


Neste opptreden med Studentersangforeningen i Bergen

Systemfeil DBF02